måndag 10 augusti 2009

ESAPI för .Net

Det rör på sig i .Net-versionen av OWASP Enterprise Security API, ESAPI. Noterbart är att man valt att integrera med .Net:s Membership API istället för att skriva ett eget User-API, och att man också valt att integrera med CodePlex/Microsofts fristående AntiXSS.

Läs mer och hitta länkar till nedladdning här.

Inga kommentarer: