tisdag 19 januari 2010

Google-hacket och sårbara IE-versioner

Eftersom det är så mycket prat om det så kallade Google-hacket och vilka versioner av Internet Explorer som är sårbara så återpublicerar jag här Microsofts egen information:

Windows 2000Windows XPWindows VistaWindows 7
Internet Explorer 6ExploitableExploitable (current exploit effective for code execution)N/A
(Vista ships with IE7)
N/A
(Windows 7 ships with IE 8)
Internet Explorer 7N/A
(IE 7 will not install on Windows 2000)
Potentially exploitable (current exploit does not currently work due to memory layout differences in IE 7)IE Protected Mode prevents current exploit from working.N/A
(Windows 7 ships with IE 8)
Internet Explorer 8N/A
(IE 8 will not install on Windows 2000)
DEP enabled by default on XP SP3 prevents exploit from working.IE Protected Mode + DEP enabled by default prevent exploit from working.IE Protected Mode + DEP enabled by default prevent exploit from working.

Inga kommentarer: