torsdag 20 maj 2010

Oracle-kurs om SQL injection

Oracle har lagt ut en online-kurs om hur man undviker SQL injection. Ett bra lästips för alla utvecklare och dba:er med Oracle-databas.

Under kursen förväntas man lära sig ...
  • Kategorisera och förklara olika typer av SQL injection-attacker
  • Beskriva programmerings- och designstrategier för att undvika SQL injection
  • Använda DBMS_ASSERT för indatavalidering
  • Använda kodgranskningsverktyg för att hitta potentiella SQL injection-sårbarheter
  • Nyttja utvecklingspraxis för att undvika SQL injection-sårbarheter

Inga kommentarer: