torsdag 29 juli 2010

Kinesiska hacker-communityn

Jag hann höra sammanfattningen av en presentation om hur den kinesiska hacker-communityn fungerar. Intressanta punkter:

Samarbetar i öppna forum
Kineserna använder sällan dolda kanaler, IRC och så vidare. Istället så sker diskussioner tämligen öppet i vanliga nätfora. Med andra ord lätt sökbara.

Enkla GUI-verktyg
Inom den kinesiska communityn så tar man ganska snabbt fram lättanvända, GUI-baserade verktyg för de allra senaste hacken, vissa gånger för helt okända hack. Det göder en stor volym script kiddie-attacker från Kina. I västvärlden är sådana verktyg ovanliga.

Lätt att spåra upphovsmän
Kinesiska hackers lämnar medvetet massor med spår i sina applikationer och verktyg. Det är med andra ord inte svårt att ta reda på vem eller vilken grupp som ligger bakom ett visst hack. Det skiljer sig från hackerkulturen i väst.

Vanligt med 0-days
Det verkar vara ett onormalt antal 0-days i omlopp bland kinesiska hackers. Orsakerna kan vara flera.
  • Det går att tjäna pengar på nya hack i Kina, dvs hackers behöver inte gå utomlands för att profitera på sina alster.
  • Informationsutbytet mellan Kina och väst är sparsamt. Hackers umgås inte över den gränsen.
  • Principer för hur nya hack ska publiceras (responsible/full disclosure) har inte fått fäste i Kina. Kanske för att principerna upplevs dåliga, kanske för att man inte riskerar särskilt stora problem för att ha släppt en 0-day.

Inga kommentarer: