söndag 2 januari 2011

Ny fuzzer hittar 100 buggar i WebKit, FF, IE och Opera

Michal Zalewski (@lcamtuf) släppte igår sin nya fuzzer cross_fuzz som har hittat hundratalet buggar i alla de stora webbläsarna. Den åstadkommer sin magi genom att parse:a DOM:en i en flik, samla info om alla objekt, ändra egenskaper och anropa funktioner, sen stänga det dokumentet och använda de insamlade referenserna i en ny flik. Webbläsarna får typiskt problem med sin garbage collection där objekt överlever fast de inte ska och så vidare. Läs om algoritmen och buggarna på hans blogg.

En allvarlig del i det hela är att teamet bakom Internet Explorer inte patchat de buggar som är av säkerhetskaraktär. På sex månader. Michal publicerar en logg där man kan följa den frustrerade diskussionen med IE-folket. Börja läs vid "1) July 26, 2010: original report to MSRC, noting multiple crashes and GDI corruption issues. Acknowledged, case 10205jr."

Inga kommentarer: