söndag 7 mars 2010

Apache Shiro, alternativ till ESAPI?

Ett nytt Apache-projekt finns nu att beskåda i deras inkubator -- Apache Shiro.

Det ser att bli en konkurrent till OWASP ESAPI. Med andra ord kommer man, som alltid inom Javavärlden, få valmöjligheter och valvåndor.

Stora delar av den riktigt matnyttiga dokumentationen (core) är fortfarande oskriven eller dold bakom inloggning till deras Confluence. Men några kodexempel som ger en känsla för användbarheten kan man hitta. Som ...

if ( !currentUser.isAuthenticated() ) {
__token.setRememberMe(true);
__currentUser.login(token);
}

... och ...

try {
__currentUser.login( token );
} catch ( UnknownAccountException uae ) {
__// Show an error message?
} catch ( IncorrectCredentialsException ice ) {
__// Password didn't match, try again?
} catch ( LockedAccountException lae ) {
__// Account for that username is locked -
__// can't login. Show them a message?
}

Inga kommentarer: