fredag 19 mars 2010

Säkerhetsguide för Facebook-applikationer

OWASP och Facebook samarbetar kring säkerhet i Facebook-applikationer. En första version av guiden har precis släppts.

Secure Application Development on Facebook:
  • Overview of the Facebook Platform
  • Security Goals
  • Important Rules to Follow
  • Common Vulnerabilities and Protections
Under de olika delkapitlen finns information om hur man hanterar autentisering och SSL och hur man undviker CSRF, XSS, Cross Site Flashing. Dessutom berörs Facebooks JavaScript-dialekt, FBJS, som kommer att finnas med i programmet på en viss konferens i Stockholm i sommar ;).

Inga kommentarer: