måndag 9 november 2009

ESAPI Python Edition

Idag släpptes Python-versionen av ESAPI, Enterprise Security API. Ett öppet bibliotek med säkerhetsfunktioner för indatavalidering, utdatakodning, autentisering och så vidare.

ESAPI finns sen tidigare för Java EE, .Net och är på gång till PHP, klassisk ASP och ... Haskell!

Inga kommentarer: