onsdag 11 november 2009

Val till OWASP-styrelsen idag

Senare idag (ikväll svensk tid) röstar världens OWASP-medlemmar om två nya styrelsemedlemmar. Fyra personer kandiderar:
  • Pravir Chandra (CLASP, OpenSAMM)
  • Kuai Hinojosa (Chapter leader Minneapolis)
  • Eoin Keary (Chapter leader Ireland, Testing Guide, Code Review Guide)
  • Matt Tesauro (LiveCD, Global Projects Committee)
Pravir, Eoin och Matt är på plats medan Kuai deltar på mobil-som-hålls-mot-mikrofon, dvs hörs inte. De tre jag hör poängterar vikten av att OWASP behöver utveckla sitt samarbete med näringslivet. Flera nämner möjligheten att sätta samman ett advisory board med näringslivsrepresentanter, exempelvis från nuvarande OWASP-sponsorer.

Det är också mycket diskussion om hur vi får OWASP att växa och hur vi motiverar personer och företag att bli betalande medlemmar.

Om du är medlem -- läs om kandidaterna och rösta.

Inga kommentarer: