fredag 13 november 2009

OWASP Top 10 2010 (rc1)

OWASPs välkända topp tio-lista kommer i en ny version 2010. Dave Wichers presenterar just nu rc1 av den. OWASP Top 10 2010 är riskbaserad, dvs graderad utifrån sannolikhet och konsekvens.
 • A1 (A2) Injection
 • A2 (A1) Cross-Site Scripting (XSS)
 • A3 (A7) Broken Authentication and Session Management
 • A4 (A4) Insecure Direct Object References
 • A5 (A5) Cross-Site Request Forgery (CSRF)
 • A6 (Ny) Security Misconfiguration (utvecklare använder ramverk men konfigurerar dem fel och sannolikheten att en attackerare hittar såna fel är större än att han/hon hittar applikationsspecifika fel)
 • A7 (A10) Failure to Restrict URL Access
 • A8 (Ny) Unvalidated Redirects and Forwards (destinationsadressen för en redirect eller en forward ligger i en parameter som klienten kan ändra, ganska vanligt och mycket farligt)
 • A9 (A8) Insecure Cryptographic Storage
 • A10 (A9) Insufficient Transport Layer Protection
 • (Borttagen) A3 Malicious File Execution (mest ett php-problem)
 • (Borttagen) A6 Information Leakage and Improper Error Handling (ej hög risk)
Planen är att låta communityn kommentera fram till sista december och sen fastställa det hela i början av 2010. Därför ska vi försöka ha en OWASP Sweden-kväll i december där vi diskuterar igenom listan och kommer med gemensam feedback.

[Uppdatering] Nu finns nya listan på wikin.

Inga kommentarer: